درصورتی که تمایل دارید در مورد نرمال سازی آزمون هوش ریون 2 همکاری نمایید لطفا با ما تماس بگیرید .

شرکت به عنوان آزمودنی در طرح نرمال سازی ریون 2

افرادی که تمایل به شرکت در این طرح دارند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتربه مرکز توانبخشی وصال مراجعه نمایند. 

بعد از انجام آزمون نتیجه به صورت چاپ شده در اختیار آزمون دهنده قرار خواهد گرفت.

شرکت به عنوان آزمون گر در طرح نرمال سازی ریون 2

در صورتی که شما مدرک معتبر و مرتبط ( مانند روانشناسی ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی ) دارید می توانید به عنوان آزمونگر تقاضای خود را ثبت نمایید و در صورت تایید صلاحیت شما امکان استخدام شما در این طرح فراهم خواهد شد .

درباره آزمون هوش ریون 2 بیشتر بدانید.